Zmiany urzędowe cen leków

Szanowni Państwo,

Baza BLOZ od dnia 27 czerwca 2014 r. zamieszczona na
ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/BLOZ/ zawiera zmiany zgodne z:

„Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” (D.Urz.M.Z. z dnia 25.06.2014, poz.56)

Obwieszczenie obowiązuje od 1 lipca 2014 r.