Wyjątkowa okazja przystąpienia do ABD

Uwaga – wyjątkowa okazja!

Tylko teraz oferujemy dodatkowe korzyści dla apteki, która dołączy do ABD do końca marca 2015.

Na czym polega przystąpienie do ABD?

Dane z systemu aptecznego w aptece będą przesyłane automatycznie do Kamsoftu w bezpiecznej, zaszyfrowanej postaci. Będą one generować różnego radzaju analizy rynkowe. Analizy te przedstawiać będą zawsze dane zagregowane z wielu aptek dotyczące regionów, zapewnioając Twojej aptece zawsze pełną anonimowość!

Jakie dane apteka przesyła do ABD?  

Zakres danych przesyłanych do ABD jest precyzyjnie określony w umowie, a jego ewentualne rozszerzenie wymaga aneksowania tej umowy.

Mówiąc dość ogólnie, pobierane są dane dotyczące transakcji zakupowych, sprzedażowych oraz operacji magazynowych.

Dotąd apteka za przystąpienie otrzymywała:

–  720zł netto na rok

– miesięczne raporty pozwalające na ocenę kondycji apteki na tle regionalnej konkurencji

– prenumeratę czasopisma OSOZ

Od 01.01 do 31.03 apteka przystępując do ABD dodatkowo otrzyma:

– 50% rabatu na zakup modułu Obsługi Kart Płatniczych

– rewelacyjne stawki prowizyjne (od 0.69%) za transakcje kartami płatniczymi

– 90% rabatu na zakup modułu Interakcje Leków z Żywnością

– 90% rabatu na zakup modułu Analizator Refundacyjny

– 50% rabatu na zakup pakietu automatyczne SMSy (do 300 zł)

Czy ktoś może uzyskać dostęp do danych dotyczących mojej apteki?

Nie. Dostęp Nie. Dostęp do danych rzeczywistych z Twojej apteki mają tylko osoby pracujące w KAMSOFT, które przeszły odpowiednie szkolenie oraz podpisały stosowne dokumenty dotyczące poufności.

W KAMSOFT mamy także wdrożone procedury bezpieczeństwa informacji oraz jakości – ich rzetelne stosowanie jest regularnie weryfikowane przez niezależne firmy audytorskie.

Mamy za sobą także dwie pozytywne kontrole GIODO. W ochronie danych mamy naprawdę spore doświadczenie! ABD działa od blisko 20 lat i współpracuje z nami ponad 2 000 aptek. Na platformie OSOZ od lat współpracuje z nami ponad 10 000 aptek. Przez te wszystkie lata dane były bezpieczne – nikt nie uzyskał nieuprawnionego dostępu do danych rzeczywistych z tych aptek.

Pamiętaj też, że analizy rynkowe, które oferujemy zawsze dotyczą regionów, na terenie których działa wiele aptek. A to oznacza, że oferujemy analizy statystyczne, uniemożliwiające identyfikację konkretnej apteki.

Warto nadmienić, że atrakcyjne wynagrodzenie za współpracę z ABD oferujemy wyłącznie aptekom korzystającym z systemu KS-APTEKA.