Programy dla aptek

Programy dla farmacji

  • KS-AOW – Apteka Ogólna

KS- AOW jest najpopularniejszym w Polsce kompleksowym systemem wspomagania pracy aptek, pracującym w środowisku Windows.

Składa się z kilkunastu powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w modułach wchodzących w skład systemu pozwalają na prowadzenie sprzedaży, zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń.

 

Systemy zarządzania

  • KS-ZSA – Zarządzanie siecią aptek

KS- ZSA jest kompleksowym systemem wspomagającym monitorowanie i zarządzanie pracą sieci aptek, pracującym w środowisku Windows. Centralne zarządzanie aptekami pozwala na optymalną gospodarkę magazynową, racjonalizowanie zakupów i lepsze wykorzystanie efektu skali przy ich dokonaniu.