Polisa lekowa

Jak w obecnych trudnych czasach zyskać dodatkowych pacjentów?

Medicsoft Sp. z o. o. nawiązał współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń Zdrowie i zachęca Państwa do obsługi pacjentów z polisą lekową.

Polisy lekowe Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA zdobyły uznanie i zaufanie  kilkadziesiąt tysięcy Ubezpieczonych. Jako jedyni w Polsce oferują wyłącznie prywatne ubezpieczenia zdrowotne wiedząc, że ochrona zdrowia wymaga specjalizacji i najwyższej staranności.

Polisa lekowa odpowiada na oczekiwania Polaków związane z wprowadzeniem nowej ustawy refundacyjnej zwiększającej obciążenie finansowe dla wielu pacjentów. Dzięki polisie lekowej ubezpieczony płaci za lek przepisany przez lekarza, tyle ile za najtańszy lek refundowany  przez NFZ.

To bardzo korzystne rozwiązanie sprawi, że klientami aptek będą ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeń Zdrowie.

Bądź przygotowany na obsługę pacjentów z polisą lekową.

 

Co zrobić, żeby obsłużyć pacjentów z polisą lekową?

Na początku należy zgłosić się do Medicsoft Sp. z o.o. i poinformować o chęci nawiązania współpracy.

 

Czy apteka ponosi koszt?

Apteka nie ponosi żadnych kosztów, nawiązanie współpracy i obsługa pacjentów z polisą lekową jest bezpłatna.

 

Jakie warunki musi spełniać apteka?

Apteka musi posiadać oprogramowanie apteczne KS-AOW oraz połączenie z Internetem.

 

Korzyści dla aptek:

1.  Apteka nie ponosi żadnych kosztów

2. Towarzystwo płaci odszkodowanie za leki przepisane przez lekarza  objęte refundacją

3. Więcej obsłużonych pacjentów.

4. Katalog Leków jest zawsze zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.