Opieka informatyczna

 

Opieka pełna

W tej opcji zawarta jest:

 • aktualizacja oprogramowania,

 • rozwiązywanie problemów zdalnie i telefonicznie w godzinach pracy serwisu ,

 • dojazd w razie awarii

 • kontakt po godzinach pracy serwisu tylko w razie awarii.

 • utrzymanie i obsługa systemów informatycznych;

 • administracja i opieka nad stacjami roboczymi i serwerami;

 • zabezpieczenia przed utratą danych.

 

Opieka zdalna

Drugim rozwiązaniem jest obsługa zdalna, w której zawarta jest:

 • aktualizacja oprogramowania,

 • konsultacje i kontakt telefoniczny w razie awarii.

 • utrzymanie i obsługa systemów informatycznych

 • administracja i opieka nad stacjami roboczymi i serwerami;

 

W przypadku opieki zdalnej przyjazd liczony jest oddzielnie za przejechane kilometry i każdą rozpoczetą godzinę pracy informatyka.