KS-SOMED

Zintegrowany system informatyczny do obsługi gabinetów i przychodni. 

 

Najlepsze rozwiązanie dla najbardziej wymagających.

KS-SOMED to system informatyczny nowych możliwości.

Wyróżnaiają go realne korzyści:

– mniej czynności administracyjnych – zwiększenie automatyzacji pracy (np. generowanie wydruków dokumentacji medycznej jak recepty, rozliczenia finansowe z płatnikami, itd.)

– scalanie informacyjne poszczególnych części placówki – w KS-SOMED  przewidziano podsystemy zarówno do wspomagania pracy tzw, częsci medycznej (rejestracja pacjentów, gabinety lekarskie), jak i administracyjnej (dzial finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, statystyka medyczna, itd.)

– oszczędność czasu,

– łatwe i szybkie gromadzenie dokumentacji medycznej – dzięki Elektronicznym Formularzom Medycznym

– dostep do baz wiedzy – np. bazy leków i środków ochrony zdrowia, bazy chorób wg klasyfikacji ICD 10 itd.

– sprawne zarządzanie jednostką- system umożliwia przeprowadzenie szerokiej analizy danych będącej podstawą podejmowanych decyzji o strategicznym znaczeniu,

– ochrona  danych medycznych 

– rozliczenie z NFZ oraz płatnikami komercyjnymi.

 

Mechanizmy harmonijnej organizacji

KS-SOMED w skrócie to m.in.:

– rejestracja pacjentów, prowadzenie kartoteki mdycznej (rozpoznania, wywiady medyczne, zdjęcia, recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zalecenia, badania laboratotyjne, szczepienia, itd.);

– rozliczenia finansowe z NFZ, pacjentem prywatnym oraz innymi placówkami

– generowanie księgi głównej przychodni, obsługa wszystkich specjalistycznych gabinetów lekarskich

– podsystemy: kadrowo-płacowy, finansowo-księgowy, magazynowy, środków trwałych itd.

Wszystkie elementy harmonijnie połączone w jeden, zintegrowany system.

 

Klucz do sukcesu

KS-SOMED to najnowocześniejsze rozwiązania o najwyższym standardzie jakości. System został nagrodzony Złotym Eskulapem Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do wymaga,ń otoczenia zewnętrznego (potrzeb naszych klientów, NFZ, itd,)

Rozwiązania techniczne oraz modułowa budowa pozwalają na elastyczne kształtowanie i modelowanie systemu.