Jak dokonać korekty rachunku refundacyjnego w programie aptecznym

Często mamy pytania jak dokonać korekty refundacji do NFZ. Dzis postaramy się na nie odpowiedzieć.

  1. W pierwszej kolejności na Portalu Świadczeniodawcy podglądamy odpowiedź NFZ na przesłany dokument refundacyjny. Naciskamy w Portalu Świadczeniodawcy „Podgląd” i sprawdzamy odpowiedź.

f

 

 

Otwiera nam się okienko, które opisuje czy zostały wszystkie leki przetworzone, czy są jakieś błędy lub ostrzeżenia.

 

fddd

Jak widać na rysunku powyżej, 27 pozycji zostało przetworzone. Refundacja nie zawiera błędów, dlatego odrzuconych jest zero recept. Ale poniżej wystąpiły ostrzeżenia. W tym wypadku błędny nr lekarza. Ostrzeżenia nam mówią, że być może mamy coś źle i należy to sprawdzić. Fizycznie sprawdzamy receptę i jeżeli wpisaliśmy poprawny nr lekarza nic nie robimy, NFZ przeleje pieniądze. Jeżeli jednak jest zły nr to musimy go poprawić, czyli wykonać korektę.

 

2. Pobieramy wtedy odpowiedź z NFZ, która wgramy do programu aptecznego, aby łatwiej zidentyfikować błędne recepty. Naciskamy „Pobierz” i zapisujemy odpowiedź na naszym komputerze.

 

rrr

 

 

3.  Następnie przechodzimy do programu 21-Zestawienia i wybieramy Zestawienia Refundacje. Na dole ekranu naciskamy F6-Komunikat zwrotny, wskazujemy naszą odpowiedź z NFZ, którą wcześniej zapisaliśmy na dysku i wczytujemy zwrotkę z NFZ. O wczytanej odpowiedzi informuje nas znaczek po lewej stronie w kolumnie Zwr. NFZ.

wwww

 

 

4. Po wczytaniu komunikatu podświetlamy poprawianą refundację i podglądamy ją wciskając F3. Następnie aby znaleźć nasze ostrzeżenia czy błędy wykorzystujemy filtr i wybieramy Ostrzeżenia z NFZ albo Błędy z NFZ. Wciskamy F9 lub operujemy myszką.

 

aaaa

5. Po wybraniu filtru otrzymamy na ekranie tylko błędne pozycje. Podświetlamy je i zaznaczamy klawiszem INS. Po prawej stronie powinien pojawić się zielony znacznik lub znaczniki przy każdej pozycji na recepcie. Robimy tak ze wszystkimi błędnymi receptami w danym zestawieniu. Po zaznaczeniu wszystkich recept wykonujemy korektę F12. Zostaje wygenerowany raport korygujący. Na ekranie pojawi się pozycja Poprawki w kolorze żółtym. Podświetlamy ta pozycję i przechodzimy do edycji F4.

 

6. Operujemy już tylko na tych błędnych receptach. Każdą po kolei (jeżeli jest ich więcej) podświetlamy i poprawiamy błędy F4-Zmień.

vvvvvvv

 

W okienku mamy dwie kolumny „Przed korektą” i „Po korekcie”. W tej drugiej dokonujemy wszystkich poprawek wpisując poprawne dane. Także proszę pamiętać, że mamy dwie zakładki „Dane recepty” i „Dane leku”. Wybierając dana zakładkę poprawiamy albo dane recepty albo dane leku. Całą operację wpisywania poprawnych danych powtarzamy dla każdej recepty. Każdą poprawiona receptę zapisujemy F2-Zapisz.

 

7. Po wykonaniu wszystkich poprawek zapisujemy cała korektę refundacji Ctrl+F10 – zapisz. Następnie wysyłamy ten plik korygujący do NFZ tak samo jak zwykłą refundację. W Portalu czekamy na odpowiedź. Jak nie ma błędów to przechodzimy do zatwierdzenia zestawienia refundacyjnego. Jak wystąpił znów jakiś błąd całą operację powtarzamy.

UWAGI.

– jeżeli mamy błędy w refundacji NIGDY nie wysyłamy całego zestawienia refundacyjnego, a tylko operujemy na błędnych receptach,

-wszystkie korekty wykonujemy w APW21 –Zestawienia, ale błędy także powinniśmy poprawić w samej sprzedaży.

 

Leave A Reply