Cennik biura rachunkowego

Wysokość opłaty miesięcznej ustalana jest indywidualnie, po zapoznaniu się przez nas z dokumentacją Twojej firmy oraz w drodze negocjacji. Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma ilość dokumentów księgowych, liczba zatrudnionych pracowników oraz usługi dodatkowe.

Wszyscy klienci otrzymują faktury VAT za wykonane przez nas usługi, stanowiące dla nich koszt uzyskania przychodu.

Odpowiedzialność za poprawność rozliczeń (z pracownikami, Urzędami Skarbowymi i ZUS-em), szybkość działania są naszymi atutami i stanowią część naszej oferty, niezależnie od wielkości oraz obrotów każdej obsługiwanej przez nas firmy.

 

Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Proponowane przez nas ceny są cenami orientacyjnymi i kształtują się od 150 zł netto.

Oferowane usługi:

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • klasyfikacja dokumentów pod względem kosztów uzyskania przychodów,
 • obliczanie podstawowych wskaźników finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i VAT,
 • sporządzanie podatkowych przelewów bankowych,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za popełnione błędy.

 

Księgi handlowe

Ceny za usługę kształtują się od 1000 zł netto.

Oferowane usługi:

 • Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym, aktualnym stanem prawnym;
 • dekretację dokumentów;
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również ich amortyzacji ( umorzenia );
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towaru i usług VAT;
 • sporządzanie (w ramach zawartej umowy – bez dodatkowych opłat) zeznań rocznych spółek prawa handlowego lub właścicieli w przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych;
 • przekazywanie podsumowań za okresy sprawozdawcze według ustalonych z klientem raportów;
 • sporządzanie dowodów wpłat na poszczególne tytuły podatków;
 • sporządzanie zeznań finansowych i GUS;
 • sporządzanie wniosków kredytowych.

Kadry i płace

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych oraz rozliczeń z ZUS to koszt jedynie 30 zł netto za 1 pracownika.

Oferowane usługi:

 • sporządzanie list płac pracowników wraz z niezbędną dokumentacją;
 • sporządzenie informacji rocznych dla pracowników PIT-11, PIT-8 itp.;
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracowników
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji dla potrzeb ZUS z tytułu zgłoszeń oraz rozliczeń wraz ze stosownymi raportami dla pracowników;
 • sporządzanie dowodów wpłat składek na stosowne ubezpieczenia
 • sporządzanie dowodów wpłat z tytułu należnych podatków od wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych.

Ponadto oferujemy usługi związane z BHP i oceną ryzyka zawodowego.