Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych zgromadzonych w placówkach medycznych i farmaceutycznych to zagadnienie niezwykle istotne i ściśle uregulowane przepisami prawa. Zbiory danych osobowych, które przetwarza placówka, przechowywane są przede wszystkim w systemie komputerowym, jego bazie danych umieszczonej na serwerze, kopiach zapasowych, komputerach przenośnych, a także na papierowych wydrukach.

Wdrożenie modułu BDO – bezpieczeństwo danych osobowych – to kompleksowa pomoc pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych, pomoc w przygotowaniu systemu informatycznego, dzięki czemu zostaje opracowana i wdrożona kompletna polityka bezpieczeństwa w aptece.

Należy pamiętać, że obowiązek ochrony danych spoczywa na właścicielu placówki. To on  jest odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie i utrzymywanie prawidłowych procedur bezpieczeństwa danych osobowych i to on ponosi odpowiedzialność w razie kontroli GIODO.

Wdrożenie modułu BDO obejmuje:

1. Przejęcie przez wyszkolonego Konsultanta zadań związanych z opracowaniem wymaganych przepisami prawa dokumentów, które są niezbędne w razie kontroli GIODO,

2.  Profesjonalne wsparcie w trakcie kontroli,

3. Wskazanie miejsc, w których zarówno organizacja jak i system informatyczny wymagają dostosowania, aby spełnić wymogi przepisów prawa,

4. Przedstawienie dobrych praktyk związanych z ochroną informacji, w tym w szczególności danych osobowych,

5.  Bieżąca pomoc i doradztwo w zakresie ochrony informacji.

6. Wsparcie ze strony Konsultantów, którzy oprócz wiedzy na temat obsługi samego systemu będą służyć pomocą przy wypełnianiu ankiety i wyborze najlepszej drogi związanej z wdrożeniem polityki bezpieczeństwa,

7. Portal KS-BDO to również miejsce, w którym prezentowane są artykuły szeroko nawiązujące do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych w farmacji i medycynie,

8. Dostęp do szkoleń w ramach platformy e-learning’owej, m.in.:

I.  szkoleń związanych z obsługą aplikacji

II. szkoleń z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, jakie obowiązują personel jednostki, w którym wdrożona jest polityka bezpieczeństwa