Azure Backup

Skrócenie czasu przywracania danych i zapewnienie niezawodności jest łatwe z usługą Backup, ponieważ jest ona wbudowana w platformę Azure i bezproblemowo obsługuje maszyny wirtualne uruchomione na platformie Azure i w środowisku lokalnym. Usługa Backup jest opłacalna, ponieważ nie wymaga dodatkowej infrastruktury i ułatwia ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup dzięki wielu warstwom uwierzytelniania.

Eliminacja niepotrzebnych kosztów

Wyeliminuj potrzebę używania taśm i kopii zapasowych poza siedzibą firmy dzięki usłudze Backup. Korzystaj z opłacalnego krótkoterminowego i długoterminowego przechowywania danych oraz przywracaj pojedyncze maszyny wirtualne, pliki i foldery — na platformie Azure lub w środowisku lokalnym — bez żadnych dodatkowych kosztów.

Natychmiastowe włączanie kopii zapasowej

Z łatwością twórz kopie zapasowe dowolnych maszyn wirtualnych na platformie Azure lub w środowisku lokalnym. Włącz kopie zapasowe w chmurze, które są ściśle zintegrowane ze środowiskiem maszyn wirtualnych na platformie Azure, aby umożliwić przywracanie pojedynczych plików i folderów oraz całych maszyn wirtualnych, a także aby nigdy nie tracić orientacji w swoich zasobach dzięki raportom dynamicznym.

Zapewnianie ochrony przed utratą danych spowodowaną atakiem oprogramowania wymuszającego okup

Chroń swoje dane przed oprogramowaniem wymuszającym okup dzięki usłudze Backup i bez opuszczania witryny Azure Portal. Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe, twórz alerty dla podejrzanej aktywności kopii zapasowej online oraz przeciwdziałaj nieautoryzowanemu przechowywaniu i usuwaniu danych.