Apteczny Bank Danych

Apteczny Bank Danych zrzesza aptekarzy, którzy dobrowolnie zobowiązują się do przesyłania danych gromadzonych za pomocą programu aptecznego KS-AOWna temat wszystkich operacji jakie za pomocą programu zostały przeprowadzone. Dane przekazywane do ABD mają charakter poufny, a dane zawarte w raportach nie zawierają danych osobowych chronionych ustawą o ochronie danych osobowych. W zamian za uczestnictwo w Aptecznym Banku Danych aptekarze  otrzymują gratyfikację pieniężną, dostęp do statystyk oraz darmową prenumaratę OSOZ.

Jednym z ambitnych zadań, jakie stoją przed Aptecznym Banku Danych zbudowanie modelu zdrowotnego kraju na podstawie zbieranych informacji. Taki model może być wykorzystany do systemu ekspertowego dla lekarzy, co pomoże wprowadzić nowoczesne metody leczenia profilaktycznego, opartego na lekach i szczepionkach. Jest to naturalna tendencja przechodzenia od lecznictwa zamkniętego do otwartego, gdyż leczenie pacjenta w szpitalu jest znacznie droższe niż leczenie pacjenta w domu. Im szybciej zbuduje się modele zdrowotne, tym szybciej nastąpi wzrost wydatków na leki.

 

Charakterystyka ABD

ABD jest zbudowany na wzajemnym zaufaniu. Wszystkim członkom zapewniamy anonimowość. Wszystkie raporty zbierane w aptekach są kodowane w momencie zbierania, przesyłane do firmy Kamsoft na początku każdego miesiąca, a następnie odkodowywane wyłącznie przez osoby uprawnione do tej czynności. Raporty i zestawienia sporządzane na podstawie danych gromadzonych w Aptecznym Banku Danych nie zawierają informacji o poszczególnych aptekach. Dane opierają się na średnich z regionu, a najmniejszą jednostką regionalną jest powiat.

Na specjalne życzenie możemy przygotować raport farmakoekonomiczny monitorujący stan apteki na tle wszystkich aptek w regionie.

 

Budowa raportu farmakoekonomicznego, tworzonego przy współudziale członków ABD:

1. Ranking aptek w wybranych kategoriach – opisuje pozycję apteki w rankingu sporządzanym osobno dla województwa i całego kraju

2. Analiza całkowitego obrotu lekami w cenach detalicznych

3. Analiza całkowitych zakupów leków w cenach netto

4. Analiza całkowitej sprzedaży leków w podziale na rodzaje naliczanych marży, leki krajowe i zagraniczne, sprzedaż na recepty i odręczną.

Wszystkie analizy zawierają porównanie ze średnią w regionie, województwie i kraju oraz kilka wskaźników pozwalających ocenić znaczenie apteki w poszczególnych stopniach regionalnych.

5. Ranking leków przynoszący największy zysk aptece w rozbiciu na miesiące.

 

Za przesyłanie raportów do ABD aptece przysługuje:

 

1. Gratyfikacja pieniężna w wysokości 720zł. netto za raporty on line.

2. Prenumerata „OSOZ”

3. Raporty Zwrotne – serwis ABD

4. Bezpłatne konto internetowe na serwerze „kamsoft.pl” (na życzenie aptekarza).