Analizator refundacyjny

Analizator Refundacyjny to nowy moduł w programie aptecznym, pracujący w oparciu o analizy OSOZ, który pokazuje jak będą kształtowały się ceny leków refundowanych i odpłatności pacjenta po publikacji nowego obwieszczenia.

Na tej podstawie przedstawia analizy w zakresie sprzedaży lub zakupu danego leku. Z odpowiednim wyprzedzeniem dowiesz się, czy opłaca się kupić większą ilość danego leku, czy też należy jak najszybciej wyprzedać ten lek (np. z uwagi na prognozowany w kolejnym obwieszczeniu spadek ceny leku dla pacjenta).

Rekomendacje Analizatora widoczne są bezpośrednio w modułach Zamówienia, Zakupy i Sprzedaż. Zobaczysz je podczas:

*zamawiania,

*wprowadzania faktur zakupowych,

*sprzedaży.

Już 2 tygodnie po publikacji obwieszczenia refundacyjnego MZ (wprowadzeniu nowych cen na leki refundowane) poznasz analizy OSOZ na kolejny okres. Wraz z pojawieniem się projektu obwieszczenia MZ, dwa tygodnie przed planowaną publikacją – zobaczysz analizy OSOZ w oparciu o ten projekt.

Analizy OSOZ, dotyczące obrotu danymi lekami, widoczne są w kolumnie Informacje OSOZ. Osoba decyzyjna w aptece zatwierdza analizy OSOZ lub ustawia własne rekomendacje. Po zatwierdzeniu, stają się one widoczne dla wszystkich farmaceutów w aptece w modułach Zamówienia, Zakupy oraz Sprzedaż. Informacje OSOZ można zatwierdzać ręcznie lub automatycznie.

Pozycje leków w tabeli są posortowane począwszy od leków, dla których prognozowane są największe zmiany marży. Analizy prezentowane są w oparciu o symulacje kolejnego obwieszczenia, projekt obwieszczenia lub publikację nowego obwieszczenia.

Farmaceuta widzi rekomendacje Analizatora Refundacyjnego podczas zamawiania leków, m.in. na liście braków w sprzedaży. Dzięki temu przygotowując zamówienie może na bieżąco podejmować decyzje o zwiększeniu zakupu danego leku, zmniejszeniu ilości zamawianych opakowań lub wycofaniu zamówienia na dany lek.