Jak stworzyć refundację?

Tym materiałem chcemy rozpocząć cykl artykułów na temat refundacji.

  1. Jak stworzyć refundację?

 

Naszym zadaniem jest wysłanie refundacji.

  1. Refundację możemy wykonać w pierwszym dniu po zamknięciu okresu refundacyjnego. Nigdy nie wysyłajmy refundacji przed zakończeniem pełnego okresu refundacyjnego, gdyż zostanie ona odrzucona przez NFZ.
  2. Przed wykonaniem zestawienia przeglądamy i sprawdzamy wszystkie recepty. Najlepiej przeprowadzić trzy testy w programie 23-Kontrola:

– obecność kodów,

– poprawność kodów,

-zdublowane numery.

Gdy w którymś teście program wykryje błąd należy go poprawić w sprzedaży i wykonać ponownie testy.

Przechwytywanie

3. Następnie otwieramy program 21-Zestawienia. Wchodzimy do -> Zestawienia refundacyjne. Wciskamy F2 –Utwórz raport i wybieramy okres, który nas interesuje. Przeważnie jest to ostatni widoczny okres.

ref

4. Po utworzeniu zestawienia (pojawia się bufor w kolorze żółtym) otwieramy ten bufor w trybie edycji naciskając F4.

5. Należy jeszcze raz sprawdzić, czy nie ma ostrzeżeń. Wciskamy klawisz F9 – i wybieramy

->Pozycje z ostrzeżeniami.

6. Jeżeli nie ma błędów zapisujemy raport przez Ctrl+F10. Zapamiętujemy miejsce zapisu i nazwę pliku.

7. Przechodzimy do Portalu Świadczeniodawcy.

 

UWAGI:

  1. NIGDY nie usuwamy zestawień refundacyjnych, kiedy już są zatwierdzone. Możemy tylko usunąć bufor (kolor żółty).
  2. PAMIĘTAMY, że korekty do recept wykonane po zakończeniu okresu refundacyjnego i po wykonaniu zestawienia refundacyjnego, nie uwzględniają się w zestawieniu. Korekty, które są wykonane po zamknięciu okresu refundacyjnego, a przed wykonaniem zestawienia refundacyjnego uwzględniają się, jeżeli mamy to zaznaczone w opcjach. $!-Administrator -> Opcje modułów-> APW21 -> Ustawienia globalne -> pkt. 37
  3. PAMIĘTAMY, że po wykonaniu zestawienia refundacyjnego, żadne poprawki w sprzedaży nie wpływają na refundację. To są już dwa odrębne dokumenty.

W związku, że to pierwszy artykuł z tego cyklu prosimy o komentarze, czy jest wszystko jasne. Czy trzeba jeszcze coś bardziej uszczegółowić? Prosimy także o propozycje napisania innych artykułów dotyczących programu aptecznego, z którymi Państwo macie kłopot, albo chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej.

 

Zapraszamy do dyskusji.

Leave A Reply